Verzekeren paard
ťťnPK juicht een goede verzekering van uw paard toe. U wilt graag het beste voor uw paard maar wanneer de kosten voor een bepaalde behandeling vanwege ziekte of een ongeval onverwacht hoog uitvallen, dan zou het zonde zijn als u hierdoor moet besluiten om het dier niet te laten behandelen. Met alle gevolgen van dien.

Verzekering afsluiten
Wie zich bewust is van de risicoís en de hiermee gepaard gaande kosten kan ervoor sparen of een verzekering afsluiten. Met een goede verzekering weet u zeker dat medisch noodzakelijke behandelingen gewoon kunnen worden uitgevoerd, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de financiŽle consequenties. Bij het afsluiten is het belangrijk dat u vooraf weet waarvoor u zich verzekert. Verdiep u in de polisvoorwaarden en in de kosten. De gemiddelde premie voor een ongevallen- en ziektekostenverzekering is afhankelijk van het gewicht, de leeftijd van het paard of de te verzekeren waarde van het dier. Deze premie valt in het niet als er daadwerkelijk een medisch noodzakelijk ingreep plaats moet vinden.
Sta ook stil bij de aansprakelijkheidsverzekering. Deze is van toepassing wanneer uw paard schade toebrengt aan derden en waarvoor u als eigenaar aansprakelijk bent.

ťťnPK kan u objectief informatie geven over verschillende verzekeringsmaatschappijen. Wij zijn van geen enkele verzekering tussenpersoon.