Luchtwegproblemen
Luchtwegproblematiek is een veelvoorkomend euvel bij paarden. Hoesten kan duiden op
een onschuldige verkoudheid maar er kan ook meer aan de hand zijn. De
luchtwegklachten kunnen ontstaan door inademen van (stof)deeltjes die de luchtwegen
direct irriteren en/of door beschadiging van het luchtwegslijmvlies door infecties met
bacteriën of virussen. We noemen enkele voorbeelden van luchtwegproblemen waarbij
het raadzaam is om de dierenarts te benaderen voor behandeling van de klachten.

•   RAO RAO (Recurrent Airway Obstruction) is een snel chronische wordende
aandoening die regelmatig voorkomt bij volwassen paarden. Bij de ontwikkeling van RAO
spelen verschillende factoren een rol, waarbij het paard een overgevoeligheid
ontwikkelt voor bijvoorbeeld stofdeeltjes uit hooi en stro en hoge
ammoniakconcentraties in de stal. Wanneer niet de juiste maatregelen genomen
worden, nemen de klachten in ernst toe en verliezen de longen uiteindelijk hun
elasticiteit (het paard wordt ‘dampig’).

•  SPAOPD Bij SPAOPD (Summer Pasture Associated Obstructive Pulmonary Disease) is
het beeld nagenoeg identiek aan RAO, met het grote verschil dat het optreedt bij
paarden die in de zomermaanden buiten gehuisvest worden. Bij deze paarden speelt
een allergie voor bepaalde pollen of stoffen uit het gras een rol. Paarden met deze
variant zijn ook vaak gevoelig voor het ontwikkelen van RAO.

•  Rhinopneumonie en influenza Rhinopneumonie en influenza zijn een
luchtweginfecties die wordt veroorzaakt door virussen. Er zijn verschillende types die
verschillende en soms zeer vervelende gevolgen met zich meebrengen. Besmetting
gebeurt via de paardenneus en mensenhanden. Blijvende verkoudheid en een slappe
staart of slappe achterbenen kunnen duiden op besmetting. Afhankelijk van de
verschijningsvorm kan de dierenarts de symptomen verlichten door pijnstillers en
ontstekingsremmers toe te dienen. Beter is natuurlijk om preventief te vaccineren.

Voorkomen
Door een goede ventilatie van de stal, het voorkomen van overbevolking, het scheiden
van de verschillende leeftijdsgroepen, door geen hooi/stro boven of nabij de paarden op
te slaan, door regelmatige weidegang of open staldeur naar buiten worden risico’s zoveel
mogelijk vermeden. Kies bij een luchtwegpatient als bodembedekker liever geen stro maar
vlas, zaagsel of houtkrullen, en breng het paard naar buiten wanneer u gaat opstrooien.
Vermijd tocht, vooral wanneer het paard warm en bezweet is.