Onderzoeksvormen
U kunt denken aan de volgende vormen van onderzoek:

•   mestonderzoek (kwantitatief middels een Mc Master wormeitelling); omdat we
selectief en restrictief met wormenkuren moeten omspringen om resistentie
te voorkomen, is dit een routinematig onderzoek geworden om de
weidebesmetting in het grasseizoen te monitoren.
•   bacteriologisch onderzoek (van bijvoorbeeld punctaten, longspoelsels en
uterusslijmmonsters);
•   urineonderzoek (soortelijk gewicht, suiker, nierproblemen);
•   onderzoek van haren en huidafkrabsels op schimmels, luizen en mijten;
•   klinisch/chemisch bloedonderzoek om de volgende diagnoses te kunnen
stellen:
o ontstekingen, spierbevangenheid, verhoogd suikergehalte, lever of
nierproblemen,  bloedarmoede of larvale wormbesmetting;
o voldoende biestpname van het pasgeboren veulen (in het bloed wordt
gekeken naar de concentratie van gamma globuline, dit zijn
afweerstoffen; met andere woorden heeft het veulen voldoende biest
van voldoende kwaliteit opgenomen);
o onderzoek naar de ziekte van Cushing/PPID bij met name oudere
ponys met een lange en krullende vacht zien we een verhoging van
het basale ACTH (zie ook www.ppidbijpaarden.nl)
o onderzoek naar insulineresistentie bij met name bepaalde rassen
ponys (met overgewicht) die gevoelig zijn voor
stofwisselingsstoornissen en hoefbevangenheid nemen we s ochtends
voor 10.00uur bloed af voor glucose en insuline gehaltes.
Laboratorium
In het laboratorium van nPK worden verschillende eerstelijnsonderzoeken verricht. Laboratorium onderzoek wordt toegepast bij gezondheidscontroles, als hulp bij de diagnostiek of bij verminderde prestatieproblemen. Dankzij laboratorium onderzoek kan soms een diagnose worden gesteld die klinisch of uiterlijk (nog) niet waarneembaar is. Wanneer een onderzoek niet kan worden uitgevoerd in ons eigen laboratorium, dan wordt het monster ingezonden naar een onafhankelijke veterinaire laboratorium.