Koliek
De term koliek wordt toegepast op ziekten van de organen van de buik, die gepaard gaan
met pijn. Wanneer de buikpijn wordt veroorzaakt door problemen met het
spijsverteringsstelsel dan spreken we van ware koliek. Valse koliek kan dezelfde
verschijnselen met zich meebrengen, maar wordt veroorzaakt door problemen met andere
organen, zoals de eierstokken, de testikels of de nieren van het paard. Valse koliek komt
echter niet zo vaak voor. In het algemeen ligt de oorzaak in het maagdarmkanaal.

Koliekverschijnselen
Koliek kan het gevolg zijn van een levensbedreigende klacht. Daarom is het raadzaam zo
snel mogelijke contact op te nemen wanneer u de volgende koliekverschijnselen bij uw
paard denkt te herkennen:

•  Krabben met de voorbenen;
•  Naar de flanken/buik kijken, trappen of bijten;
•  Onrustig gedrag (telkens liggen en opstaan, rollen) of juist alleen blijven liggen;
•  Plotseling rustig en sloom worden en ademen met verwijde neusgaten (shock);
•  Licht tot hevig zweten;
•  Versnelde ademhaling, soms met kreunen;
•  Optrekken van de buik;
•  Niet eten, stil blijven staan;
•  Er komt schuim en/of voerresten uit de neus.

Ieder paard is anders en iedere oorzaak van koliek is anders, dus sommige
koliekverschijnselen zullen bij het ene paard duidelijker naar voren komen dan bij het
andere. Neem bij twijfel contact op om risicos uit te sluiten.

Oorzaken en behandeling koliek
De behandeling is afhankelijk van de ernst en oorzaak van de koliek. Meestal gaat het om
een onschuldige kramp die met wat pijnstiller en een darmontspannend middel en wat
stappen aan de hand weer onder controle komt. Maar soms worden de
koliekverschijnselen door een verdraaiing of verstopping van de darm veroorzaakt.
Hierdoor kan de darm niet meer goed functioneren en neemt toe in omvang door
obstipatie of gas met als gevolg pijnklachten. Bij een ernstige koliek kan de maag
overvuld (maagoverlading) raken en kan deze barsten omdat het paard niet kan
overgeven. Bij ernstige koliek wordt het paard daarom gesondeerd met een maagsonde
om te controleren op reflux van darminhoud naar de maag en om eventueel paraffine in te
brengen voor het verweken van een obstipatie.
Bij zeer ernstige koliek en wanneer pijnstilling niet helpt wordt uw paard doorverwezen
naar een specialistische paardenkliniek. Daar kan verder onderzoek gedaan worden, zoals
een buikecho, bloedonderzoek en een buikpunctie. Koliek wordt alleen operatief verholpen
als er sprake is van ernstige koliek met liggingsveranderingen van de darm waarbij
pijnstilling, darmontspanning en laxeren niet of onvoldoende helpt.

Als uw paard koliek heeft staat nPK 24 uur per dag voor u klaar om uw paard te
behandelen.