Keuring
Bij aan-, en verkoopkeuringen of keuring ten behoeve van opname in de verzekering wordt in het algemeen een klinische keuring gedaan. Deze is eventueel uit te breiden met een röntgenologisch onderzoek van de gewrichten en gebieden waar procentueel de meeste afwijkingen worden aangetroffen Deze keuring is een momentopname en geeft dus geen garanties voor de verdere (sport)carrière van het paard. 
Het belangrijkste onderdeel van de keuring is het onderzoek van het locomotie apparaat in rust en in beweging. Daarnaast wordt gekeken naar de ogen, het gebit, het hart, de longen en in het oog springende klinische afwijkingen. Er wordt bloed afgenomen dat bewaard wordt voor onderzoek op doping of verboden middelen, mocht daar later een verdenking van ontstaan.

Onderzoek bewegingsapparaat
Bij het onderzoek van het bewegingsapparaat wordt het paard staande onderzocht middels inspectie, palpatie en percussie van benen, pezen en gewrichten. Daarna volgt een inspectie tijdens beweging. Belangrijk zijn naast het monsteren de buigproeven, de harde en zachte volte in stap en draf en de zachte volte in galop. Er wordt gekeken naar de manier van bewegen en er wordt bekeken of bij extra belasting op de volte of tijdens buigproeven, bepaalde pijnlijkheden aan het licht komen. Ook wordt gekeken naar de invloed van inspanning op hart en longen en of hier bijgeluiden optreden.


Keuren versus verzekeren
De keuring wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd om de koper en/of verkoper van een paard een zo eerlijk mogelijk beeld van de huidige status van het paard te geven. Een positief aankoopadvies van uw dierenarts betekent niet automatisch dat deze beslissing wordt overgenomen door de verzekering. De verzekering kan aanvullende eisen of uitsluitingen opleggen op grond van statistische risico’s, de uitgebreidheid van het aangevraagde verzekeringspakket, de hoogte van het verzekerde bedrag en de aangeleverde röntgenfoto’s. De koper zal zelf moeten beslissen of de risico’s zoals de dierenarts deze constateert voor hem of haar acceptabel zijn. Bespreek duidelijk vooraf met de verkoper wanneer de koop gesloten is.